15
Δεκ

Creta Hands -KPHTIKA XEPIA

Το επιμελητήριο Ηρακλείου παραχώρησε στην επιχείρηση μας την άδεια χρήσης του σήματος ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ – CRETAN HANDS

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ